Bacheloropleiding Fotografie voor werkstudenten via afstandsonderwijs bij Luca School of Arts campus Narafi

 

Planningsopties in het eerste jaar bachelor voor de praktijklessen met verplichte aanwezigheid op school

 

Optie A (max. 16 studenten)

 

Praktijkateliers op maandag

 

Optie B (max. 16 studenten)

 

Praktijkateliers op dinsdag

 

Optie C (max. 14 studenten)

 

Praktijkateliers 's avonds

 

(maandag en dinsdag 18:00 tot 21:30)

 

Een semester bestaat uit ongeveer 13 lesweken. Januari en juni zijn examenperiodes.

 

 

 

In het tweede jaar bachelor vinden de praktijklessen met verplichte aanwezigheid plaats op woensdag en/of vrijdag.

 

In het derde jaar bachelor vinden de praktijklessen met verplichte aanwezigheid plaats op maandag en dinsdag.

 

In 2BA en 3BA worden geen avondlessen georganiseerd

 

Vragen?  Stuur een mailtje naar fotografie.narafi@luca-arts.be